Direct bestellen
Unibind
Peleman
Whiteborden bedrukt
Whiteborden blanco
Smileys
Magneetvensters
Glazen gegraveerd
Graveerbedrijf
Contact
Algemene Voorwaarden
Privacy Policy
Sitemap

 

 

RoRu Solutions Privacy Policy & Cookies  

 

Privacy Policy (voor PDF versie)

Wij waarderen het vertrouwen dat onze klanten in RoRu Solutions en Unibinddealer.nl stellen.
(Unibinddealer.nl is een onderdeel van RoRu Solutions)
Met het oog op dat vertrouwen respecteren wij de privacy van onze klanten bij de verwerking van hun persoonsgegevens in verband met het gebruik dat zij van onze websites 
www.rorusolutions.nl en www.unibinddealer.nl ("Website") maken en met de transacties die zij via onze Website en via mail verrichten. Daarnaast geldt onze Privacy Policy ook voor alle contacten met onze prospect, klanten en onze leveranciers. Dit betekent alle communicatie via schrift (papier), mail, telefoon en verdere overdracht van digitale bestanden.
In onze Privacy Policy wordt beschreven wie de verantwoordelijke is ten aanzien van de gegevens die wij over u verzamelen, om welke persoonsgegevens het gaat, wat wij daarmee doen en hoe uzelf controle houdt op het gebruik dat wij van die gegevens maken.

Wie beheert de gegevens die wij over u verzamelen?

Uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door RoRu Solutions, Alm 52, 5172 CW Kaatsheuvel, KVK 53.88.71.66 ("RoRu Solutions") als verantwoordelijke.

Welke persoonsgegevens worden door RoRu Solutions verzameld?

Wij verzamelen de persoonsgegevens die u ons vrijwillig verschaft op het moment dat u een transactie via onze Website(s) verricht, of als u deze aan ons telefonisch of via mail verstrekt om uw bestellingen en uw vragen te kunnen verwerken. Onder deze persoonsgegevens worden verstaan: titel, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, KvK-nummer en BTW-nummer (indien van toepassing), e-mailadres, aflever- en factuuradres (inclusief postcode, plaats en land), telefoon, soort en hoeveelheid bestelde producten, ordernummer, orderdatum, orderstatus, datum en tijdstip aflevering, orderbedrag, valuta, en aan u gedane aanbiedingen.

Verder kunnen wij gebruiksgegevens verzamelen die betrekking hebben op uw gebruik van onze Website (Google Analytics), zoals uw IP-adres, welke producten u heeft bekeken en welke producten u in uw winkelwagentje heeft geplaatst, en of u via een advertentie (Google Adwords) op onze Website terecht bent gekomen. Wij gebruiken uw gegevens niet voor direct marketing campagnes!

Wat doet RoRu Solutions met mijn persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden gebruikt om uw bestelling en betaling te verwerken, om in verband met uw bestelling contact met u te kunnen opnemen, om retouren te verwerken, vragen aan RoRu Solutions/ Unibinddealer in behandeling te nemen en om producten terug te halen.

Wat doet RoRu Solutions met de bescherming van mijn persoonsgegevens?

RoRu Solutions heeft een wettelijke zorgplicht om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Op onze computersystemen draaien de laatste versies van besturingsprogramma's alsmede virusscanners. Updates worden altijd uitgevoerd om de bescherming optimaal te houden. Papieren informatie is niet toegankelijk voor derden.

Wat doet RoRu Solutions indien er sprake is van een datalek?

RoRu Solutions zal een eventueel datalek direct melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast zullen de klanten worden ingelicht waarbij dit van toepassing is.   

Aan wie geeft RoRu Solutions mijn persoonsgegevens eventueel door?

RoRu Solutions maakt in verband met het functioneren van haar Websites gebruik van de diensten van derden, zoals hostingproviders, website- en marketingbureaus, IT-onderhoudsbedrijven, transportbedrijven, accountant, dienstverleners die de BTW verificatie verzorgen.
Indien nodig zijn met deze partijen een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Conform de toepasselijke wet- en regelgeving kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan politie en justitie en andere, door de wet daartoe aangewezen instanties of wanneer wij dit redelijkerwijze nodig achten om onze rechten of de rechten van anderen te beschermen, om letsel of schade te voorkomen, fraude aan te pakken en om naleving af te dwingen van de bepalingen en voorwaarden op onze Websites.

Hoe kan ik het gebruik en de doorgifte van mijn persoonsgegevens beperken?

Wij sturen u alleen marketing boodschappen wanneer u ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde en kosteloos intrekken. Dat kunt u doen door ons te mailen op info@rorusolutions.nl, of te schrijven naar RoRu Solutions, Alm 52, 5172 CW Kaatsheuvel

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien of actualiseren?

Het is belangrijk dat de gegevens in onze database actueel en juist zijn. U heeft het recht om de gegevens die wij over u verzameld hebben in te zien, daarin wijzigingen aan te brengen dan wel deze gegevens te laten verwijderen. U kunt daartoe rechtstreeks contact opnemen met ons 0416-851888. Wanneer u belt, moeten wij eerst uw identiteit controleren voordat wij inzage in uw persoonsgegevens kunnen geven.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Om goed te kunnen functioneren bewaren wij u persoonsgegevens zolang u klant bij ons bent. Ook niet klantgegevens (prospect) bewaren wij om u in de toekomst weer verder van dienst te kunnen zijn. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens 7 jaar te bewaren in onze financiele administratie indien van toepassing.

Maakt RoRu Solutions gebruik van Cookies op hun websites?

A. RoRu Solutions.nl maakt zeer beperkt gebruik van de volgende 2 cookies:

     _ga;
Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren.  Bewaartijd 2 jaar.

     _gat
Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics om de bezoekersaantallen te registreren

     _gid

      Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. Deze cookie is om te zien of de bezoeker van de website een unieke bezoeker is. (geen terugkerende bezoeker). Bewaartijd 2 jaar

 

B. unibinddealer.nl maakt beperkt gebruik van de volgende 5 cookies om uw bestelling te kunnen verwerken en op te sturen:

        PHPSESSID
Deze cookie houdt bij wanneer de browsersessie eindigt

        UB20
Deze cookie houdt bij de keuze van het product dat u besteld

        gs_p_GSN-563203-G
Deze cookie is nodig voor uw adresgegevens

        gs_u_GSN-563203-G
Deze cookie is nodig voor uw adresgegevens

        gs_v_GSN-563203-G
Deze cookie is nodig voor uw adresgegevens

Hoe kan ik met contact met RoRu Solutions opnemen?

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@rorusolutions.nl of schrijven naar RoRu Solutions, Alm 52, 5172 CW Kaatsheuvel

Deze versie van onze Privacy Policy is op 4 mei 2018 op de Website geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen.